Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1964
Tytuł: The qualifications of teachers in Polish primary education in the Silesian Voivodeship (1922-1939) against the background of methodological research questions
Autor: Kempa, Grażyna
Słowa kluczowe: Kwalifikacje nauczycieli; województwo śląskie; 1922-1939
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Stopińska-Pająk (red.), "Between history and the theory of education : methodology, traditions, quest" (S. 67-80). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Przedmiotem badań niniejszych studiów jest ustalenie, w jakich zakresach kwalifikacje nauczycieli województwa śląskiego (1922—1939) były przydatne w edukacji uczniów polskiego szkolnictwa powszechnego. Autorka, wykorzystując dostępny stan bazy źródłowej, scharakteryzowała oraz oceniła obraz form kształcenia i dokształcania pedagogów szkolnictwa powszechnego, kierując się metodologicznymi przesłankami badawczymi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1964
ISBN: 9788322622063
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kempa_The_qualifications_of_teachers_in_Polish_primary_education.pdf490,2 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons