Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19662
Title: Preschoolers’ Aptitudes in their Parents’ View
Other Titles: Uzdolnienia dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców
Authors: Szymczyk, Leokadia
Keywords: talents; abilities; succes; parents; kindergarden; uzdolnienia; zdolności; sukces; rodzice; przedszkole
Issue Date: 2020
Citation: "Konteksty Pedagogiczne", (2020), nr 2, s. 183-205
Abstract: Artykuł podejmuje problematykę uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnych. Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy literatury przedmiotu omówiono zagadnienia związane z rozwojem uzdolnień przedszkolaków. Przedstawiono najczęściej obserwowane uzdolnienia, ich diagnozę oraz sposoby wsparcia dziecka uzdolnionego. Podkreślono konieczność współpracy rodziców i placówki przedszkolnej. Zwrócono uwagę na trudności, z jakimi borykają się rodzice dzieci uzdolnionych. Wnioski oraz praktyczne rady i wskazówki wynikające z badań i analizy literatury przedmiotu mogą być wykorzystane w praktyce pedagogicznej, aby stymulować rozwój dziecięcych uzdolnień.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19662
DOI: 10.19265/kp.2020.2.15.277
ISSN: 2300-6471
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szymczyk_preschoolers_aptitudes_in_their.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons