Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19667
Title: Biblioteki klasztorne na łamach "Naszej Przeszłości" : zarys problematyki
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce; historia kultury katolickiej w Polsce; biblioteki klasztorne
Issue Date: 2011
Citation: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, T. 96 (2011), s. 195-208
Abstract: Czasopismo Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, wydawane przez Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy, w 2006 r. obchodziło 60-lecie istnienia. Zostało powołane do życia 8 września 1946 r. w Krakowie przez ks. Alfonsa Schletza1. Ks. A. Schletz nie tylko stworzył podstawy „Naszej Przeszłości”, ale kierował periodykiem z prawdziwym uporem, jako wydawca, redaktor, adiustator, korektor, administrator i niemal kolporter, przez pełnych 35 lat, do 1981 r. Nasza Przeszłość od początku konsekwentnie realizowała program zarysowany przez ks. Redaktora we wstępie, w którym przyznaje, że „Wszystko zatem, co tylko ma związek z historią kultury katolickiej w Polsce, stanie się przedmiotem zainteresowań naszych i badań. Będziemy zamieszczać rozprawy z dziedziny historii Kościoła w Polsce, historii zakonów, historii teologii, dziejów pracy misyjnej w kraju naszym i za granicą; rozprawy ogólniejszej natury, teologiczne i filozoficzne, historyczno-prasowe, społeczne związane z kul-turą polską, znajdą również miejsce na łamach naszego wydawnictwa”2[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19667
ISSN: 0518-3766
2545-3491
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzachowska_Biblioteki_klasztorne.pdf525,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons