Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19677
Title: Dary w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego; biblioteki
Issue Date: 2008
Citation: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, T. 89 (2008), s. 397-406
Abstract: Kolekcje biblioteczne tworzy się poprzez zakup, wymianę, egzemplarz obowiązkowy i dary. O ile kupno i wymiana to efekt optymalnych decyzji poprzedzających analizę potrzeb, o tyle egzemplarz obowiązkowy i dary mogą być zbiorem przypadkowych, nadliczbowych egzemplarzy. Jednak dar jako jeden ze sposobów nabywania dokumentów do biblioteki, stanowi nie tylko cenne źródło pomnażania zbiorów, lecz ze względu na różnorodny jego charakter wpływa na przeobrażenia książnic, często z podrzędnych tradycyjnych bibliotek w bogato wyposażone placówki naukowe. Dary gromadzone w bibliotekach od zawsze wzbudzały zainteresowanie zarówno bibliotekarzy jak i użytkowników, nie tylko ze względu na rozległą tematykę i szerokie zainteresowania darczyńców, ale również z racji samych ofiarodawców. W odróżnieniu od kupna i wymiany dary stanowią tę grupę materiałów bibliotecznych, która wymaga szczególnie wnikliwej oceny przydatności[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19677
ISSN: 0518-3766
2545-3491
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzachowska_Dary_w_Bibliotece_Teologicznej.pdf483,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons