Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19747
Title: Orient et Occident. Construction des identites en Europe medievale. Sous la direction de Luminita Diaconu. Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2015, ss. 226; Dialogul civilizatiilor. Interferetţe istorice si culturale / Dialogue of Civilisations. Historical and Cultural Interferences. Ed. Lilia Zabolotnaia. Chisinauu, Editura Cartdidact, 2015, ss. 307
Authors: Niemczyk, Katarzyna
Keywords: relacje Wschód-Zachód; średniowieczna Europa; dialog cywilizacji; interferencje historyczne i kulturowe
Issue Date: 2016
Citation: Średniowiecze Polskie i Powszechne, T. 8 (2016), s. 364-365
Abstract: W roku 2015 ukazały się w Rumunii i Mołdawii dwie ważne publikacje. Pierwszą z nich jest książka pt. Orient et Occident. Construction des identités en Europe médiévale, pod redakcją Luminiţy Diaconu (z datą 2014). Publikacja ta jest zbiorem artykułów zaprezentowanych na konferencji dotyczącej tożsamości średniowiecznej, zorganizowanej przez Centrum Studiów nad Średniowieczem (Uniwersytet w Bukareszcie). Celem pracy jest podjęcie problemu relacji Wschodu z Zachodem od późnej starożytności do późnego średniowiecza, a także prezentacja kwestii identyfikacji i tożsamości państw leżących na styku kultur (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19747
ISSN: 2080-492X
2353-9720
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Niemczyk_Orient_et_Occident.pdf922,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons