Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1976
Tytuł: Cultivation of regional traditions by members of child folklore song and dance ensembles
Autor: Kisiel, Mirosław
Słowa kluczowe: regional traditions; folklore song and dance ensemble; teacher; child
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Pituła, A. Waligóra-Huk (red.), "Cultivating and forming regional traditions by the Visegrad Group teachers" (S. 199-208). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The paper presents information that encompasses thoughts within the topic of cultivation of regional traditions by members of child folklore song and dance ensembles.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1976
ISBN: 9788380124707
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kisiel_Cultivation_of_regional_traditions_by_members_of_child_folklore.pdf1,07 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons