Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19762
Title: Przyczyny okrucieństwa i przestępczości : Batawia, Pawełczyńska, Kępiński - refleksje oświęcimskie
Authors: Raś, Danuta
Keywords: Stanisław Batawia; Anna Pawełczyńska; Antoni Kępiński
Issue Date: 2007
Citation: Archiwum Kryminologii, T. 29/30 (2007/2008), s. 859-869
Abstract: W roku 1958 Stanisław Batawia wydał pracę Proces społecznego wykolejania się nieletnich przestępców1. Praca ta – jak można przyjąć – stanowiła wynik wieloletnich poszukiwań naukowych badacza dotyczących odpowiedzi na pytanie, co stanowi o tym, że człowiek staje się przestępcą. Z badań Batawii wynika, że większe znaczenie aniżeli przestępczość w rodzinie, nędza, złe warunki mieszkaniowe, prostytucja matek mają dla dziecka i jego losów oraz wyznawanych wartości stosunek matki i ojca do dziecka i do siebie, sprawowana opieka i kontrola nad dzieckiem, a przede wszystkim stosunki uczuciowe w domu – czyli warunki wychowawcze, w jakich dziecko się wychowuje2. Batawia – jak sam zauważył – potwierdza wnioski z badań przeprowadzonych na większej populacji przez S. i E. Gluecków[..]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19762
ISSN: 0066-6890
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ras_Przyczyny_okrucienstwa_i_przestepczosci.pdf620,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons