Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1977
Tytuł: Teachers' participation in cultivating and forming regional traditions (on the basis of the arts workshop conducted by Anna Donder)
Autor: Stankowska, Natalia
Słowa kluczowe: regional traditions; plastic workshops
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Pituła, A. Waligóra-Huk (red.), "Cultivating and forming regional traditions by the Visegrad Group teachers" (S. 209-221). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is a kind of reportage and gives an account of the activities of the teacher implemented within the scope of art workshops designed to familiarize students with the native traditions of their region. The author focuses on the possibilities offered to teachers in terms of initiating and organizing students’ activities in order to cultivate regional traditions.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1977
ISBN: 9788380124707
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stankowska_Teachers_participation_in_cultivating_and_forming.pdf1,21 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons