Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19782
Title: Biskup Ojcem - recenzja
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: recenzja; Jan Żelazny; rozprawa habilitacyjna
Issue Date: 2007
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 40, z. 2 (2007), s. 473-477
Abstract: Recenzja: Jan Żelazny, Biskup Ojcem. Zarys eklezjologii syryjskiej na podstawie „Konstytucji apostolskich”, Kraków 2006, 296 s. (Rozprawa habilitacyjna)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19782
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Biskup_Ojcem_recenzja.pdf779,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons