Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19783
Title: Syn Boży w Pasterzu Hermasa - recenzja
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: recenzja; Franciszek Szulc; rozprawa habilitacyjna
Issue Date: 2007
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 40, z. 2 (2007), s. 472-473
Abstract: Recenzja: Franciszek Szulc, Syn Boży w Pasterzu Hermasa. Świadectwo chrystologii judeochrześcijańskiej, Katowice 2006 (Studia Antiquitatis Christianae Series Nova 2), 198 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19783
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Syn_Bozy_w_Pasterzu.pdf746,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons