Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1985
Tytuł: Nie zatracić korzeni przeszłości : refleksje o tożsamości i dziedzictwie kulturowym społeczności ponadgimnazjalnych szkół pszczyńskich
Autor: Ruman, Natalia
Słowa kluczowe: Patriotyzm; tożsamość; dziedzictwo kulturowe; edukacja
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Kocurek (red.), "Historia i współczesność procesu edukacyjno-wychowawczego" (S. 141-163). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Patriotism is one of the basic human social responsibilities. Applies love and respect for the Motherland. Awareness of cultural identity is the result of contact with another group, the method of determining itself through membership in various social groups. Without culture is not possible, or the person or social group.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1985
ISBN: 9788380124417
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ruman_Nie_tracic_korzeni_przeszlosci.pdf543,08 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons