Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1985
Title: Nie zatracić korzeni przeszłości : refleksje o tożsamości i dziedzictwie kulturowym społeczności ponadgimnazjalnych szkół pszczyńskich
Authors: Ruman, Natalia Maria
Keywords: Patriotyzm; tożsamość; dziedzictwo kulturowe; edukacja
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Kocurek (red.), "Historia i współczesność procesu edukacyjno-wychowawczego" (S. 141-163). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Patriotism is one of the basic human social responsibilities. Applies love and respect for the Motherland. Awareness of cultural identity is the result of contact with another group, the method of determining itself through membership in various social groups. Without culture is not possible, or the person or social group.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1985
ISBN: 9788380124417
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ruman_Nie_tracic_korzeni_przeszlosci.pdf543,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons