Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19874
Title: IX Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach na temat: Problematyka księgozbiorów klasztornych i kościelnych
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: konferencja naukowa; księgozbiory klasztorne; księgozbiory kościelne
Issue Date: 2007
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 40, z. 2 (2007), s. 496-498
Abstract: 15 II 2007 r. w siedzibie Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się IX Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach. Problematyka księgozbiorów klasztornych i kościelnych przyciągnęła bibliotekarzy szkół wyższych całego środowiska śląskiego, a nawet zdecydowanie wykroczyła poza to środowisko. W forum uczestniczyli bowiem, obok bibliotekarzy praktyków różnych typów bibliotek, bibliotekoznawcy z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, przedstawiciele Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, osoby z instytucji pokrewnych bibliotekom - archiwów, muzeów i instytutów naukowo-badawczych oraz księża profesorowie z macierzystego Wydziału Teologicznego (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19874
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzachowska_IX_Forum_Sekcji_Bibliotek.pdf670,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons