Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1988
Tytuł: Księdza Stanisława Wilczewskiego troska o jakość słowa (kaznodziejskiego)
Autor: Szewczyk, Leszek
Słowa kluczowe: preacher; speech therapist; stammering; Stanisław Wilczewski; jąkanie; kaznodzieja; logopedia
Data wydania: 2013
Źródło: "Logopedia Silesiana" T. 2. (2013), s. 101-109
Abstrakt: Father Stanisław Wilczewski Ph.D. became famous as a splendid speech therapist, working theoretically and practically for the sake of the culture of the living word and as an esteemed preacher. This paper aims at presentation of his activities that give testimony to his attention to the quality of the preached words and preaching in general. Wilczewski taught future priests a hygiene of voice, which should be communicative with an internal involvement and the experience of the preaching the Word of God and the preaching action. He was one of the most outstanding preachers in the history of the diocese of Katowice.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1988
ISSN: 2300-5246
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szewczyk_Ksiedza_Stanislawa_Wilczewskiego_troska_o_jakosc_slowa.pdf287,99 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons