Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19903
Title: Biskup polowy wojska polskiego Józef Gawlina - niedoszły biskup katowicki
Authors: Myszor, Jerzy
Keywords: Józef Gawlina; Stanisław Adamski
Issue Date: 2012
Citation: Studia Pastoralne, Nr 8 (2012), s. 273-280
Abstract: Kim był Józef Gawlina, nie trzeba specjalnie przypominać duchowieństwu katowickiemu. Ks. Józef Gawlina (1892–1964) był biskupem polowym Wojska Polskiego, Opiekunem Emigracji Polskiej, zasłużonym dla Polski i Kościoła na różnych obszarach życia kościelnego, ale także społecznego i politycznego. Po wy-buchu II wojny przekroczył wraz z rządem polskim granicę rumuńską[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19903
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Biskup_polowy_wojska_polskiego_Jozef_Gawlina.pdf624,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons