Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1991
Tytuł: Wczesna stymulacja dzieci z podejrzeniem atypowego rozwoju mózgu : studium przypadku
Autor: Przybyla, Olga
Stando-Pawlik, Małgorzata
Słowa kluczowe: support the development of the early development; early therapeutic intervention; atypical brain development; therapeutic work program; stimulation of development; developmental disorders; zaburzenia rozwojowe; stymulacja rozwoju; program pracy terapeutycznej; nietypowy rozwój mózgu; wczesna interwencja terapeutyczna
Data wydania: 2013
Źródło: "Logopedia Silesiana" T. 2. (2013), s. 145-160
Abstrakt: The article presents and emphasises any early actions and planned activities taken to support the development of children who are in the early stages of development visible symptoms of atypical brain development (ABD). The methods and forms of early therapeutic intervention and its impact on children’s development are discussed on the selected case studies. It should be pointed out that the need for multidisciplinary diagnosis of children and then the consequences of the lack of specialised holistic therapy, which should be implemented are also indicated in the article. What is more, the article presents a proposal for “Therapeutic work program for children with ABD”, containing physical development, visual perception and spatial orientation, speech and thinking development and improvement of reading skills. The above-mentioned program is a good example of supporting the early development of children from infancy period till a primary school period.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1991
ISSN: 2300-5246
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Przybyla_Wczesna_stymulacja_dzieci_z_podejrzeniem_atypowego_rozwoju_mozgu.pdf527,03 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons