Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19943
Title: Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza - recenzja
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: recenzja; Ewangelia według św. Mateusza; Hieronim ze Strydonu
Issue Date: 2010
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 43, z. 2 (2010), s. 447-448
Abstract: Recenzja: Hieronim ze Strydonu, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza, z języka łacińskiego przełożył i przypisami opatrzył Janusz Korczak, Wydawnictwo WaM, kraków 2008, 232 s. (Źródła Myśli teologicznej 46)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19943
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Komentarz_do_Ewangelii.pdf645,72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons