Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19945
Title: Komentarz do Listu św. Pawła do Galatów - recenzja
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: recenzja; Jan Chryzostom; List św. Pawła do Galatów; komentarz
Issue Date: 2010
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 43, z. 2 (2010), s. 448-449
Abstract: Recenzja: Jan Chryzostom, Komentarz do Listu św. Pawła do Galatów, przekład i opracowanie Jan Iluk, [ks. Grzegorz Szamocki, Wprowadzenie do Listu św. Pawła do Galatów, Jan Iluk, Chryzostomowy Komentarz do Listu św. Pawła do Galatów], Wydawnictwo WaM, Kraków 2008, 152 s. (Źródła Myśli teologicznej 47)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19945
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Komentarz_do_Listu.pdf1,16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons