Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19950
Title: Zasady prawa Bożego - recenzja
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: recenzja; Juniliusz Afrykańczyk; prawo Boże
Issue Date: 2010
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 43, z. 2 (2010), s. 449-450
Abstract: Recenzja: Juniliusz Afrykańczyk, Zasady prawa Bożego, wprowadzenie, tłumaczenie i przypisy ks. Bogdan Czyżewski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, 92 s. (Źródła Myśli Teologicznej 48)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19950
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Zasady_prawa_Bozego.pdf1,18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons