Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19956
Title: Konferencja "Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego - wczoraj, dziś, jutro" : (Szczyrk, 3-4 grudnia 2014 r.)
Authors: Janczulewicz, Katarzyna
Keywords: konferencja naukowa; województwo śląskie; strategia rozwoju; społeczeństwo informacyjne
Issue Date: 2015
Citation: Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne, T. 53, nr 1 (2015), s. 142-145
Abstract: W raporcie „Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2014” opublikowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, województwo śląskie znalazło się w gronie liderów wprowadzających cyfryzację różnych aspektów życia społecznego, takich jak: infrastruktura szerokopasmowego dostępu do Internetu, e-administracja, wyposażenie w technologie teleinformatyczne oraz umiejętności cyfrowe mieszkańców poszczególnych województw (Fragment tekstu). Kończący się termin realizacji „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015” stanowił okazję do zorganizowania przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego konferencji podsumowującej dotychczasowe działania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, a także pozwolił spojrzeć w przyszłość, w związku z rozpoczęciem działań dążących do aktualizacji strategii na lata 2015–2020.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19956
ISSN: 0324-8194
2392-2648
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janczulewicz_Konferencja_Strategia_Rozwoju.pdf1,14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons