Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19959
Title: Nowe czasopismo "Studia Pastoralne"
Authors: Szewczyk, Leszek
Keywords: Studia Pastoralne; redakcja
Issue Date: 2006
Citation: "Ruch Biblijny i Liturgiczny" 2006, nr 1, s. 76-80
Abstract: W 2005 roku minęło 40 lat od zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II (1962-1965). Dziedzicząc doktrynalny dorobek ostatniego soboru, zdajemy sobie sprawę, że jego głębia pozostaje wciąż jeszcze w znacznym zakresie nieprzenikniona i kryje bogate inspiracje teologiczno-pastoralne Ta świadomość prowokuje do twórczej postawy badawczej, każe podejmować nowe próby docierania do sedna soborowego nauczania oraz rozwijania – w jego świetle – współczesnej teologii, szczególnie zaś tych jej gałęzi, które oprócz charakteru ściśle naukowego odznaczają się wymiarem praktycznym. Taką specyfikę posiadają dyscypliny teologiczne, które ze swej natury pozostają otwarte zarówno na objawienie Boże, jak też na konkretne egzystencjalno-duszpasterskie doświadczenie poszczególnych jednostek lub całych wspólnot religijnych. Chodzi więc o teologię pastoralną, liturgikę, homiletykę, katechetykę, misjologię czy duchowość chrześcijańską.(...)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19959
ISSN: 0209-0872
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szewczyk_Nowe_czasopismo_Studia_Pastoralne.pdf309,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons