Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20032
Title: Sprawozdanie ze spotkania Arbeitgsemeinschaft fur Homiletik : (Monachium 27-30 września 2010)
Authors: Szewczyk, Leszek
Keywords: Arbeitsgemeinschaft für Homiletik; sprawozdanie; Monachium; Schlos Fürstenried
Issue Date: 2010
Citation: "Studia Pastoralne" (2010), Nr 6, s. 418-420
Abstract: "W dniach od 27 do 30 września 2010 roku, w domu rekolekcyjnym archidiecezji Schlos Fürstenried w Monachium, odbyło się kolejne spotkanie Arbeitgemenischaft für Homiletik. To stowarzyszenie niemieckiego obszaru językowego co dwa lata gromadzi podczas swojego zjazdu wykładowców homiletyki, duchownych i świeckich, którzy w różnych formach angażują się w odnowę przepowiadania słowa Bożego oraz kaznodziejów pragnących podnosić swoje umiejętności. W tegorocznym spotkaniu brało udział ponad czterdziestu katolickich i ewangelickich uczestników z Niemiec, Austrii i Polski. Polskich homiletów reprezentowali: ks. dr hab. Jan Twardy i ks. dr hab. Leszek Szewczyk z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz ks. dr hab. Henryk Sławiński z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Obecna była również p. Elżbieta Dreiss-Kucharska z Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkanie skoncentrowane było wokół tematu: „Kazanie i grzech”." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20032
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szewczyk_sprawozdanie_ze_spotkania_arbeitgsemeinschaft.pdf454,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons