Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20040
Title: Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku - recenzja
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: recenzja; Mariusz Szram; teologia
Issue Date: 2011
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 44, z. 1 (2011), s. 298-301
Abstract: Recenzja: Ks. Mariusz Szram, Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, 770 s. [The Resurrected Body in Patristic Thought at the Turn of the II and III Centuries - (summary), s. 745-754]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20040
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Cialo_zmartwychwstale.pdf703,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons