Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20042
Title: Tyś jest kapłanem na wzór...Ks. Jerzy Popiełuszko w Bytomiu 8 X 1984 r. - recenzja
Authors: Olszar, Henryk
Keywords: recenzja; Ks. Jerzy Popiełuszko; Bytom
Issue Date: 2011
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 44, z. 1 (2011), s. 304-306
Abstract: Recenzja: Tyś jest kapłanem na wzór... Ks. Jerzy Popiełuszko w Bytomiu 8 X1984 r., red. Andrzej Sznajder, instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Katowice 2010, 138 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20042
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olszar_Tys_jest_kaplanem.pdf344,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons