Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20043
Title: Sprawozdanie z konferencji naukowej "The Right to Believe: Perspectives in Religious Epistemology" : (Bydgoszcz, 7-9 września 2010)
Authors: Wójtowicz, Marek
Keywords: konferencja filozoficzna; filozofia; religia; teoria poznania
Issue Date: 2011
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 44, z. 1 (2011), s. 310-312
Abstract: Na początku września 2010 r. instytut Filozofii uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy współudziale francuskiego Laboratoire d'Histoire des Science et de Philosophie-Archives Poincare (University of Nancy/CNRS) zorganizował konferencję filozoficzną. Odbyła się ona w dwóch miejscach. W pierwszym dniu konferowano w budynku UkW w Bydgoszczy, a w drugim i w trzecim - w uroczym Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku. Piękno, zarówno wnętrz klasycystycznego pałacu, jak i jego otoczenia (zadbane trawniki, ogród różany), bez wątpienia sprzyjało dyskusjom filozoficznym (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20043
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtowicz_Sprawozdanie_z_konferencji.pdf680,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons