Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20076
Title: Przekaz treści biblijnych i katechizmowych w kaznodziejstwie : postulaty na Rok Wiary
Authors: Szewczyk, Leszek
Keywords: Roku Wiary; Sobór Watykański II; Benedykt XVI
Issue Date: 2013
Citation: Studia Pastoralne, Nr 9 (2013), s. 230-245
Abstract: Przypadający na 11 października 2012 roku początek Roku Wiary jest okazją do przypomnienia dwóch wydarzeń, które ukształtowały oblicze Kościoła współczesnego: 50. rocznicy rozpoczęcia obrad Soboru Watykańskiego II i 20. rocznicy ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego. List apostolski Porta fidei, w którym Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary, oraz Nota Kongregacji Nauki Wiary zawierająca wskazania duszpasterskie na Rok Wiary odnoszą się, między innymi, do zagadnień związanych z posługą głoszenia słowa Bożego. Czy z powyższych dokumentów wynikają jakieś nowe inspiracje dla naszego kaznodziejstwa? Odpowiadając na to pytanie, najpierw należy spojrzeć na teorię homiletyczną i znajdujące się w niej wskazania dotyczące roli Pisma Świętego i katechizmu w kaznodziejstwie. Następnie skonfrontować teorię z praktyką przepowiadania słowa Bożego w archidiecezji katowickiej, a na zakończenie wysunąć wnioski służące odnowie kaznodziejskiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20076
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szewczyk_Przekaz_tresci_biblijnych.pdf583,87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons