Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20129
Title: XIII Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej w Zakopanem "Informacja naukowa na jednolitym rynku cyfrowym. Badania - rozwój - innowacje" : (Zakopane, 23-25 września 2015 r.)
Authors: Frączek, Renata
Halasz-Cysarz, Monika
Keywords: konferencja naukowa; Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej; Zakopane; informacja naukowa
Issue Date: 2015
Citation: Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne, Nr 2 (2015), s. 149-152
Abstract: W ostatnim tygodniu września Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej zorganizowało w Zakopanem kolejne już – XIII Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Współorganizatorami konferencji były zakłady naukowe dwóch polskich wyższych uczelni: Zakład Zarządzania Informacją Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (IINiB UJ) oraz Zakład Zarządzania Informacją Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego (IBiIN UŚ). Tradycyjnie już współorganizatorem Forum była też Polska Sekcja ISKO – Międzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy. Do Rady Programowej zaproszeni zostali profesorowie bibliologii i informatologii z różnych ośrodków akademickiego kształcenia w tej dyscyplinie: prof. dr hab. Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr hab. Mirosław Górny, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), dr hab. Diana Pietruch-Reizes (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Maria Próchnicka (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Remigiusz Sapa (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Marta Skalska-Zlat, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Anna Tokarska (Uniwersytet Śląski) oraz prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek (Uniwersytet Warszawski) (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20129
ISSN: 0324-8194
2392-2648
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fraczek_XIII_Krajowe_Forum_Informacji.pdf655,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons