Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20151
Title: XIV Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej (Zakopane, 20-22 września 2017 r.)
Authors: Frączek, Renata
Keywords: konferencja naukowa; Zakopane; Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej; informacja naukowa
Issue Date: 2017
Citation: Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne, Nr 2 (2017), s. 201-204
Abstract: W dniach 20–22 września 2017 r. w Zakopanem, w salach konferencyjnych hotelu Stamary odbyło się XIV Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Głównym organizatorem tej cyklicznej konferencji jest Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej (PTIN). Do grona współorganizatorów zaproszono w tym roku Zakład Zarządzania Informacją Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zakład Zarządzania Informacją Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Przy organizacji współpracowało także Międzynarodowe Towarzystwo Organizacji Wiedzy (International Society for Knowledge Organization – ISKO) (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20151
ISSN: 0324-8194
2392-2648
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fraczek_XIV_Krajowe_Forum_Informacji.pdf641,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons