Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20163
Title: Krzyż w literaturze wczesnochrześcijańskiej - recenzja
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: recenzja; teksty wczesnochrześcijańskie; Krzyż; teologia
Issue Date: 2013
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 46, z. 1 (2013), s. 231-232
Abstract: Recenzja: Krzyż w literaturze wczesnochrześcijańskiej. Antologia, wybór i opracowanie Andrzej Uciecha, Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2012, 159 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20163
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Krzyz_w_literaturze.pdf1,19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons