Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20204
Title: Sprawozdanie z konferencji "Doktorzy Kościoła" : Kraków, 4 listopada 2014
Authors: Bednarski, Damian
Keywords: sprawozdanie; Doktorzy Kościoła; konferencja naukowa; Kraków
Issue Date: 2014
Citation: "Śląskie Studia Historyczno- Teologiczne" (2014), z. 2, s. 478-485
Abstract: "Od kilku lat w Krakowie organizowane są sesje naukowe, mające charakter kursu dla postulatorów i ich współpracowników w sprawach kanonizacyjnych. 4 listopada 2014 roku odbyła się ósma edycja z tego cyklu. Konferencja, nosząca tytuł „Doktorzy Kościoła”, została zorganizowana przez Referat ds. Kanonizacyjnych Krakowskiej Kurii Metropolitalnej w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20204
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bednarski_sprawozdanie_z_konferencji_doktorzy_kosciola.pdf959,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons