Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20208
Title: Sprawozdanie z 52. Sympozjum Biblistów Polskich : Łódź, 16-18 września 2014
Authors: Kusz, Tomasz
Keywords: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi; Łódź; sprawozdanie; 52. Sympozjum Biblistów Polskich
Issue Date: 2014
Citation: "Śląskie Studia Historyczno- Teologiczne" (2014), z. 2, s. 468-472
Abstract: "W dniach 16–18 września 2014 roku w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi odbyło się 52. Sympozjum Biblistów Polskich. Było to pierwsze spotkanie polskich biblistów w mającej dziewięćdziesiąt cztery lata diecezji łódzkiej." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20208
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kusz_sprawozdanie_z_52_sympozjum_biblistow.pdf940,11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons