Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20210
Title: Ks. Grzegorz Jaśkiewicz, „Doketyzm jako wyraz relatywizmu w teologii, apostolicum”, Ząbki 2009, 488 s. [recenzja]
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: Grzegorz Jaśkiewicz; Doketyzm jako wyraz relatywizmu w teologii
Issue Date: 2010
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" (2010), z. 1, s. 171-174
Abstract: Recenzja książki: Ks. Grzegorz Jaśkiewicz, Doketyzm jako wyraz relatywizmu w teologii, Apostolicum, Ząbki 2009, 488 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20210
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_grzegorz_jaskiewicz_doketyzm_jako.pdf855,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons