Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20211
Title: Jan Chryzostom, „Homilie na Księgę Rodzaju (seria pierwsza: rdz 1- 3)”, wprowadzenie, przekład i opracowanie s. Sylwia Kaczmarek, Wydawnictwo WaM, Kraków 2008, 128 s. (Źródła Myśli Teologicznej 45) [recenzja]
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: Jan Chryzostom; Homilie na Księgę Rodzaju (seria pierwsza: rdz 1-3); Sylwia Kaczmarek; Źródła Myśli Teologicznej
Issue Date: 2010
Citation: "Śląskie Studia Historyczno- Teologiczne" (2010), z. 2, s. 446-447
Abstract: Recenzja książki: Jan Chryzostom, „Homilie na Księgę Rodzaju (seria pierwsza: rdz 1-3)”, wprowadzenie, przekład i opracowanie s. Sylwia Kaczmarek, Wydawnictwo WaM, Kraków 2008, 128 s. (Źródła Myśli Teologicznej 45)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20211
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_jan_chryzostom_homilie_na_ksiege.pdf859,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons