Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20284
Title: Doktor hab. Zbigniew Oniszczuk, profesor Uniwersytetu Śląskiego (1955-2020) : In Memoriam…
Authors: Wielopolska-Szymura, Mirosława
Grzonka, Bernard
Keywords: Zbigniew Oniszczuk; wspomnienie
Issue Date: 2020
Citation: "Studia Politicae Universitatis Silesiensis", T. 31, 2020, s. 3-6
Abstract: Zbigniew Oniszczuk urodził się 20 listopada 1955 roku w Rybniku. W latach 1975-1980 studiował nauki polityczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po ukończeniu studiów podjął pracę w zawodzie dziennikarza w mediach regionalnych na Górnym Śląsku. W 1981 roku rozpoczął działalność naukową w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dwukrotnie - w 1983 i 1987 roku - odbywał staż naukowy w Ośrodku Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod kuratelą Profesora Walerego Pisarka. Prowadził tam badania nad lokalnymi źródłami informacji w prasie częstochowskiej. Dysertację doktorską pt. „Społeczne funkcje masowych środków informacji lokalnej wobec aglomeracji miejskiej średniej wielkości (na przykładzie Częstochowy w latach 1984—1985)” napisał pod kierunkiem Profesora Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego i obronił w 1988 roku [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20284
DOI: 10.31.2661/spus.11285
ISSN: 1895-3492
2353‑9747
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wielopolska-Szymura_Grzonka_ Doktor hab. Zbigniew Oniszczuk.pdf942,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons