Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/203
Tytuł: Praca ze społecznością jako element kluczowy i warunek powodzenia programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta : studium przypadku
Autor: Wódz, Kazimiera
Szpoczek-Sało, Monika
Słowa kluczowe: community work; revitalization; social cohesion; local community
Data wydania: 2016
Źródło: Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, Nr 7 (2016), s. 62-86
Abstrakt: The article presents a concrete example of suitability of methods of community organizing in the revitalization of the degraded district of the city. The issue of revitalization is among the priorities of territorial and social cohesion policy implemented with the support of European funds in its present a financial perspective European Union. Revitalization is understood as the output of a crisis situation of degraded areas by implementation of comprehensive and integrated social, economic and space programs. It has actually gained solid legal grounds from the accepted recently by the Polish Sejm on Revitalization Law on of 23 July 2015 (Dz.U. 2015, poz. 1777). The aim of the article is to point out how in the revitalization programs to build and use the potential of the local community. The authors are not confined to general guidelines but also refer to the practical experience gathered owing to social projects implemented in Lipiny.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/203
ISSN: 2272‑5013
2353‑9658
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wodz_Praca_ze_spolecznoscia_jako_element_kluczowy_i_warunek_powodzenia.pdf790,39 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons