Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2035
Title: Transfer technologii jako nowe oblicze innowacyjności : szkic teoretyczny
Authors: Wojtasik, Karolina
Keywords: innowacyjność; transfer technologii; przedsiębiorczość akademicka; transfer wiedzy; innovation; knowledge transfer; technology transfer
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, K. Wojtasik (red.), "Miejskość i duch innowacyjności" (S. 132-147). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Koncepcja tworzenia przestrzeni, w której spotyka się nauka, nowoczesny przemysł i przedsiębiorczość, narodziła się w latach 50. XX wieku w USA. Celem tworzenia takich miejsc było zbliżenie naukowców i ich badań z przedsiębiorcami, którzy mogli wyniki tych badań praktycznie wykorzystać. Ówcześni przedsiębiorcy odkryli, iż by rozwijać się i sprostać konkurencji, nie mogą ograniczać się tylko do własnych zasobów w sferze know-how oraz nowoczesnych rozwiązań. Naukowcy z kolei zdali sobie sprawę z faktu, że bez finansowania i doświadczenia szeroko pojętego biznesu nie wdrożą swoich nawet najbardziej innowacyjnych projektów. Taki sposób myślenia zapoczątkował współpracę pomiędzy uczelniami oraz biznesem/przemysłem.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2035
ISBN: 978-83-226-2216-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtasik_Transfer_technologii_jako_nowe_oblicze_innowacyjnosci.pdf269,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons