Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2036
Title: Dlaczego należą..., czyli w jaki sposób wyjaśniać członkostwo ludzi w stowarzyszeniach? : refleksje nad miejską specyfiką aktywności obywatelskiej
Authors: Zagała, Zbigniew
Keywords: społeczeństwo obywatelskie; organizacje miejskie; organizacje społeczne; stowarzyszenia
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, K. Wojtasik (red.), "Miejskość i duch innowacyjności" (S. 59-79). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Badania, których celem jest udzielenie odpowiedzi na pytania — jacy ludzie i dlaczego zostają członkami stowarzyszeń?, wpisują się w szerszą kategorię analiz koncentrujących się na problemie przyczyn i uwarunkowań aktywności społecznej, politycznej i obywatelskiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2036
ISBN: 978-83-226-2216-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zagala_Dlaczego_naleza_czyli_w_jaki_sposob_wyjasniac.pdf288,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons