Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20362
Title: Odpowiedzi na ankietę
Authors: Sperka, Jerzy
Keywords: historiografia; ankieta; "Kwartalnik Historyczny"
Issue Date: 2021
Citation: "Kwartalnik Historyczny", 2021, nr 1, s. 372-375
Abstract: Skupię się w wielkim skrócie na osiągnięciach polskiej mediewistyki, ale — ze względu na specjalizację — tylko tej, która dotyczy dziejów Polski. Dokonując jej pobieżnego przeglądu, zwrócę uwagę na te elementy, które moim zadaniem, rozwijały się najprężniej. Polska mediewistyka rozwijała się w ostatnich 30 latach bardzo dynamicznie. Uwolniona od komunistycznych ograniczeń metodologicznych, mająca wreszcie swobodny dostęp do badań historiografii zachodniej, a przede wszystkim swobodny wgląd w archiwalia znajdujące się poza granicami naszego kraju. Można powiedzieć, że właściwie każda dziedzina średniowiecza święciła mniejsze czy większe triumfy naukowe. Swoboda badawcza w połączeniu z dużymi możliwościami finansowymi — uniwersyteckimi, samorządowymi, krajowymi (Narodowe Centrum Nauki, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki) i zagranicznymi (w tym unijnymi) — przyniosły setki artykułów analitycznych i syntez dotyczących naszych dziejów średniowiecznych lub konkretnych problemów. Szło to w parze z wydawnictwami źródłowymi i opracowaniami dotyczącymi badań podstawowych [...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20362
ISSN: 0023-5903
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sperka_Odpowiedzi_na_ankiete.pdf709,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons