Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20377
Title: Chrześcijanie wobec świata : problem wojny i pokoju w pierwotnym chrześcijaństwie
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: Pax Romana; problem wojny; chrześciaństwo pierwotne; postawy wobec świata
Issue Date: 1983
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" (1983), T. 16, s. 249-258
Abstract: "Krótkie wprowadzenie do wybranych wypowiedzi Ojców Kościoła z pierwszych trzech wieków ma na celu tylko naszkicowanie zagadnienia ważnego nie tylko dla chrześcijan w XX w. Problem wojny i pokoju dzisiaj, ze względu na technikę prowadzenia wojny, stał się problemem podstawowym, radykalnym, odsunął na dalszy plan zagadnienie tak zwanej wojny sprawiedliwej, czyli w słusznej sprawie, w obronie ojczyzny. Dzisiaj rozważamy raczej sprawę wojny i pokoju, wyprowadzając ze skutków każdej ewentualnej wojny zasadnicze pytanie, jak jej uniknąć i jak zapewnić trwałość pokoju. Wydaje się, że chrześcijanie pierwszych wieków w ich refleksji zasadniczej mają nam coś do powiedzenia. Ich wypowiedzi mogą nas zachęcić do głębszej refleksji nad sprawą pokoju w uj ęciu chrześcij ańskim." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20377
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_chrzescijanie_wobec_swiata_problem.pdf851,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons