Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20483
Title: Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej - recenzja
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: recenzja; Zdzisław Gębołyś; biblioteki mniejszości niemieckiej; II Rzeczypospolita
Issue Date: 2013
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 46, z. 2 (2013), s. 498-502
Abstract: Recenzja: Zdzisław Gębołyś, Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, 534 s. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2923).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20483
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzachowska_Biblioteki_mniejszosci_niemieckiej.pdf1,2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons