Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20484
Title: Children's Behaviour Questionnaire Very Short Form (CBQ VSF) and its adaptation to the population of the Czech Republic
Authors: Potměšilová, Petra
Potměšil, Miloň
Keywords: temperament; kwestionariusz CBQ VSF; adaptacja; populacja Republiki Czeskiej
Issue Date: 2020
Citation: "Psychiatria i Psychologia Kliniczna" Nr 4 (2020), s. 234-240
Abstract: W pracy przedstawiono proces adaptacji Kwestionariusza Zachowań Dziecka – Wersji Bardzo Krótkiej (Children’s Behavior Questionnaire Very Short Form, CBQ VSF) służącego do opisu temperamentu. Cele badania: Celem badania była adaptacja kwestionariusza CBQ VSF dotyczącego temperamentu do czeskiej populacji dzieci, co pozwoliłoby na ewentualną dystrybucję narzędzia wśród psychologów dziecięcych w celach badawczych. Materiał i metody: Dane uzyskano od reprezentatywnej próby rodziców 840 dzieci, w tym 442 (53%) chłopców i 398 (47%) dziewcząt w wieku od 3 do 7 lat. Wyniki: Omawiane narzędzie zostało ocenione pod kątem struktury czynnikowej oraz spójności wewnętrznej i atrybutów każdej pozycji, w każdym przypadku z uwzględnieniem wieku i płci dzieci z grupy docelowej. Skale utworzono dla chłopców i dziewcząt i poddano je stratyfikacji pod kątem wieku i płci. Efektem końcowym badania było dostosowanie kwestionariusza CBQ VSF do wykorzystania w badaniach prowadzonych w populacji czeskiej. Ograniczenia: Choć uzyskane wyniki opierają się na ocenie przeprowadzonej przez rodziców, było to całkowicie zgodne z procesem tworzenia oryginalnego narzędzia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20484
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0030
ISSN: 1644-6313
2451-0645
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Potmesilova_Childrens_behaviour_questionnaire_very_short_form_cbq_vsf_and_its_adaptation.pdf425,02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons