Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2050
Tytuł: Od klasy kreatywnej do prekariatu. Koncepcje nowych podmiotów struktury społecznej zglobalizowanego świata i ich krytyczna ocena
Autor: Czakon, Piotr
Słowa kluczowe: społeczeństwo postindustrialne; struktura społeczna; klasa kreatywna; prekariat
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Źródło: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 85 (2015), s. 107-117
Abstrakt: Artykuł koncentruje się na problemie struktury społecznej współczesnych zglobalizowanych społeczeństw. W tekście dokonano zestawienia dwóch popularnych koncepcji struktury społecznej. W pierwszej kolejności zreferowano względnie optymistyczną koncepcję klasy kreatywnej Richarda Floridy. Następnie zestawiono ją z popularną obecnie koncepcją prekariatu Guy’a Standinga. Opis obu perspektyw był podstawą dla kilku uwag o charakterze krytycznym. W artykule wykazano, że wizje te obarczone są pewnymi normatywnymi założeniami. Stawia to pod znakiem zapytania ich przydatność w opisywaniu rzeczywistości społecznej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2050
ISSN: 1641-3466
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czakon_Od_klasy_kreatywnej_do_prekariatu.pdf450,5 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons