Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20532
Title: Sprawozdanie z konferencji "Życie i twórczość Rudolfa Schnackenburga. Sesja naukowa z okazji setnej rocznicy urodzin" : (Katowice, 17 stycznia 2014 roku)
Authors: Kusz, Tomasz
Keywords: konferencja naukowa; Rudolf Schnackenburg; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Issue Date: 2014
Citation: Śląskie Studia Historyczno- Teologiczne, T. 47, z. 1 (2014), s. 229-232
Abstract: 5 stycznia 2014 roku minęła setna rocznica urodzin pochodzącego z Katowic biblisty księdza profesora Rudolfa Schnackenburga. Z tej okazji 17 stycznia 2014 roku Zakład Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zorganizował konferencję „Życie i twórczość Rudolfa Schnackenburga. Sesja naukowa z okazji setnej rocznicy urodzin”. Sympozjum, nad którym honorowy patronat wspólnie objęli metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc i prezydent Katowic Piotr Uszok, odbyło się w auli Wydziału Teologicznego UŚ. Otwierając sesję, ksiądz dr hab. Antoni Bartoszek, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, podkreślił, że będzie ona służyć przybliżeniu osoby biblisty, który w opinii ojca świętego Benedykta XVI jest najwybitniejszym niemieckojęzycznym egzegetą katolickim XX wieku. Zaprezentowano sześć referatów: dwa o charakterze biograficznym i cztery poświęcone twórczości teologicznej Schnackenburga. Obok pracowników katowickiego Wydziału Teologicznego w konferencji wzięli udział także prelegenci z innych ośrodków akademickich: Katolickiego Uniwersytetu Jan Pawła II w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku na Słowacji (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20532
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kusz_Sprawozdanie_z_konferencji_Zycie.pdf875,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons