Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20539
Title: Sprawozdanie z ogólnopolskiego sympozjum "Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej", połączonym z II Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego
Authors: Ryguła, Piotr
Keywords: polityka wyznaniowa; Polska Ludowa; prawo; konferencja naukowa
Issue Date: 2005
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 38, z. 1 (2005), s. 287-289
Abstract: Już po raz drugi w „Domu Pracy Twórczej” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Kazimierzu Dolnym odbył się zjazd katedr i wykładowców prawa wyznaniowego. Podobnie jak pierwsze, tak i obecne spotkanie połączone zostało z ogólnopolskim sympozjum podejmującym tematykę związaną ze wspomnianą gałęzią prawa. Tym razem przedmiotem spotkania było prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Program trwającego trzy dni sympozjum obejmował kilkanaście referatów wygłoszonych w trakcie czterech sesji. Obecne na każdej z sesji osoby mogły wysłuchać trzech wykładów, a po ich zakończeniu uczestniczyć w dyskusji. Ze zrozumiałych względów organizatorzy pomiędzy drugim a trzecim wykładem przewidzieli przerwę, która w praktyce stała się kolejną okazją do wymiany poglądów na poruszane w trakcie wykładów tematy (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20539
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rygula_Sprawozdanie_z_ogolnopolskiego_sympozjum.pdf698,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons