Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2054
Tytuł: Influence of Internet on re-definition of public sphere
Autor: Czakon, Piotr
Słowa kluczowe: public sphere; Internet; civil society
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Źródło: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 75 (2014), s. 9-17
Abstrakt: The article is focused on the fact how Internet’s popularization affected the definition of the public sphere. In the first part classical concepts of this issue - Hannah Arendt’s, Bruce Ackerman’s and Jürgen Habermas’ - have been presented. In the next part classical visions of the public sphere have been reinterpreted, based on the examples of present civil engagement. It has been defined which of their constitutive elements seem to be still valid and which have lost their significance as a result of the development of Internet.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2054
ISSN: 1641-3466
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czakon_Influence_of_Internet_on_the_re_definition_of.pdf381,09 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons