Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20559
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŚliz, Anna-
dc.contributor.authorSzepański, Marek S.-
dc.date.accessioned2021-07-06T12:42:32Z-
dc.date.available2021-07-06T12:42:32Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citation"Studia Socjologiczne" Nr 2 (2021), s. 13-44pl_PL
dc.identifier.issn0039-3371-
dc.identifier.issn2545-2770-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/20559-
dc.description.abstractPoczątek naukowych rozważań na temat wielokulturowości to lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX wieku, kiedy odrzucono ideologie asymilacyjne, a wcześniej zakwestionowano poglądy rasistowskie. Wówczas państwa o imigracyjnym rodowodzie – Kanada i Australia – przyjęły oficjalne założenia społeczeństwa wielokulturowego. Po 1945 roku nasilały się ruchy migracyjne w Europie Zachodniej, gdzie podjęto decyzje o wprowadzeniu różnych polityk związanych z wielokulturowością – multikulturalizm, co zapewnia grupom o odmiennym systemie kulturowym równość, poszanowanie tożsamości i uznanie jednostek oraz grup. Możemy wskazać dwa modele multikulturalizmu europejskiego: Francja, gdzie przyjęto idee republikańskie preferujące uniwersalizm, czyli ustawowe zniesienie różnic religijnych czy kulturowych w przestrzeni publicznej; oraz model wielokulturowy – Holandia – dopuszcza różnorodność, ale w ramach obowiązującego systemu prawnego i z hegemonią jednej kultury.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjecttożsamośćpl_PL
dc.subjectuznaniepl_PL
dc.subjectmultikulturalizmpl_PL
dc.subjectzróżnicowanie etnicznepl_PL
dc.subjectrównośćpl_PL
dc.titleRóżnorodność a równość : projekty wielokulturowości w perspektywie socjologicznejpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.identifier.doi10.24425/sts.2021.137287-
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczepanski_Roznorodnosc_a_rownosc_projekty_wielokulturowosci_w_perspektywie_socjologicznej.pdf669,5 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons