Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20560
Title: The crisis of dialogue and relationship in marriage in the perspective of the attachment theory
Other Titles: Kryzys dialogu i więzi w małżeństwie w perspektywie teorii przywiązania
Authors: Kornaszewska-Polak, Monika
Keywords: dialogue; crisis; attachment theory; marriage relationship; dialog; kryzys; teoria przywiązania; więź małżeńska
Issue Date: 2021
Citation: "Fides et Ratio" (2021), nr 2, s. 205-221
Abstract: W obliczu przemian struktury i funkcjonowania małżeństwa i rodziny w ostatnich trzydziestu latach, pojawiło się wiele analiz dotyczących zmian, kryzysu, bądź też – jak niektórzy ujmują tę sytuację – „rewolucji stylu życia”. W kulturze i życiu społecznym na plan pierwszy wysuwają się trendy związane z indywidualizmem, autonomią czy niezależnością, dla których idealną przestrzeń stanowią nowe środki komunikacji wirtualnej. Opisując psychologiczne uwarunkowania komunikacji małżeńskiej na tle wspomnianych zmian oraz procesów kształtowania przywiązania zostaną wskazane wątki różnic płci w emocjonalności, komunikowaniu i radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami przez małżonków. W tym kontekście postawiono zasadniczą tezę artykułu, iż brak prawidłowej komunikacji w małżeństwie prowadzi do rozpadu więzi oraz związków. Rozpatrując to zagadnienie, zastanawiano się nad doświadczaniem konfliktów i kryzysów przez małżonków, komunikacją wirtualną pozbawiającą faktycznej obecności, negocjowaniem celów związanych z dystansem i bliskością. Ostatecznie podjęto się próby zarysowania konsekwencji, które wynikają z rozpadu więzi – osamotnienia, izolacji i wykluczenia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20560
DOI: 10.34766/fetr.v46i2.839
ISSN: 2082-7067
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kornaszewska_Polak_the_crisis_of_dialog_and_relationship.pdf625,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons