Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20576
Title: Ai soterias od'oi - recenzja
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: recenzja; Dariusz Zagórski; Grzegorza z Nazjanzu; teologia
Issue Date: 2009
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 42, z. 1 (2009), s. 240-244
Abstract: Recenzja: Dariusz Zagórski, Ai soterias od'oi. Model doskonalenia chrześcijańskiego w świetle ekshortacji pastoralnych Grzegorza z Nazjanzu, Toruń 2007, 277 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20576
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Ai_soterias_odoi.pdf646,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons