Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20590
Title: Człowiek głębokiej wiary : wystąpienie na sympozjum "Ks. prof. dr hab. Romuald Rak teologiem-pastoralistą doby posoborowej"
Authors: Krzysteczko, Henryk
Keywords: Ks. Romuald Rak; wspomnienie
Issue Date: 2014
Citation: Roczniki Teologiczne, Vol. 61, z. 6 (2014), s. 230-232
Abstract: Ks. Romuald Rak był naszym profesorem - chciałbym postawić akcent na określeniu „naszym”. W tym zawiera się bliskość, zaufanie, autorytet. Był naszym profesorem, odpowiadającym na pytania w ramach swojej specjalizacji pastoralnej, liturgicznej. Ale też na różne pytania związane z życiem Kościoła, z diecezją katowicką, jej biskupami, duszpasterzami. Opowiadał o biskupach, swoich przyjaciołach. Ksiądz Profesor dużo czytał i robił fiszki, które przynosił na wykłady. Miał dostęp do literatury zagranicznej niemiecko- i francuskojęzycznej. W tamtych czasach to nie było takie proste. Chętnie też robił tłumaczenia. Później, gdy już byłem jego doktorantem, podsuwał mi obcojęzyczne książki - żebym napisał recenzje (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20590
ISSN: 2353-7272
2543-5973
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzysteczko_Czlowiek_glebokiej_wiary.pdf160,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons