Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/206
Tytuł: Geochemistry of Fe3+ in the hydrothermal dickite from Jedlina Zdroj (Lower Silesia, Poland)
Autor: Premović, P.I.
Ciesielczuk, Justyna
Todorowić, B.Ź.
Djordiević, D.M.
Kristić, N.S.
Słowa kluczowe: Dickite; Iron; Kaolinite
Data wydania: 2009
Źródło: Journal of the Serbian Chemical Society, vol. 74, iss. 12 (2009), s. 1477-1489
Abstrakt: Geochemical analysis for Fe was made on a representative sample of dickite-rich hydrothermal clay from Jedlina Zdroj. The mineralogy of the sample is comparatively simple, dickite being the principal component (>95 wt. % of the total sample), with lesser amounts of goethite and barite. Geochemical fractionation and inductively coupled plasma-optical emission spectrometry indicated that most of the Fe (ca. 97 wt. % of the total metal) resides in the dickite. Electron spin resonance showed that some of the Fe in the dickite structure is in the form of Fe3+. A substantial proportion of these ions (as well as Fe) in the dickite matrix were probably contained in the original hydrothermal dickite-forming solution. From the geochemistry of Fe3+, it was deduced that the oxidation potential (Eh) and pH of the solution during the formation of dickite from the Jedlina Zdroj were approximately 0.45-0.95 V (highly oxygenated) and 0-4 (highly acidic), respectively
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/206
DOI: 10.2298/JSC0912477P
ISSN: 0352-5139
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNoZ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Premovic_Geochemistry_of_Fe3+_in_the_hydrothermal_dickite_from_Jedlina_Zdroj.pdf585,86 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons