Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2098
Tytuł: Obywatelskie cnoty Gnejusza Pompejusza a Republika Rzymska (lata 54-52 przed Chrystusem)
Autor: Rogosz, Norbert
Słowa kluczowe: Gnejusz Pompejusz; Republika Rzymska; civil virtues; Cnaeus Pompeius; Roman Republic; cnoty obywatelskie
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: W. Kaczanowicz, A. A. Kluczek, N. Rogosz, A. Bartnik (red.), "W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego" (S. 169-187). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The purpose of the author’s research was to demonstrate the real attitude of Pompeius towards the Roman Commonwealth. The research was motivated by very flattering opinions expressed by Paterculus and Plutarch concerning the civil virtues of this outstanding Roman citizen. The author took the years 54−52 as the basis for his inquiries, because at that time, Rome was the scene of a political crisis and a struggle for power of rare intensity, in which Pompeius actively participated. He was also eventually delegated the responsibility of quenching the disturbances that troubled the Republic. As a result, he was forced to make a variety of moves on the public forum, under various circumstances. He was not always able to hide his intentions and aims. Thanks to this, his attitude towards the Roman Republic could relatively well be compared to the civil values ascribed to him by the aforementioned antiquity authors.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2098
ISBN: 9788380123441
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rogosz_Obywatelskie_cnoty_Gnejusza_Pompejusza_a_Republika_Rzymska.pdf649,88 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons